Jenna Simula www.jennasimula.fi

Perussuomalaisten Nuorten suunnattava uuteen aikaan

Perussuomalaisten Nuorten syyskokouksesta on tulossa historian suurin. Vipinää ja jännitystä aiheuttanee se, että kaikkiin kokouksessa valittaviin luottamuspaikkoihin on ensimmäistä kertaa kilpailua. Oma tukijoukkoni kasvaa päivittäin ja viimeisimpinä vahvistuksina taakseni lähtivät kansanedustajat Immonen, Lohela ja Hakkarainen. Immonen ja Lohela ovat itse aiemmin toimineet nuorisojärjestössä, Lohela varapuheenjohtajana ja Immonen hallituksen jäsenenä. Tukijoukoistani löytyy myös valtuutettuja, nykyisen hallituksen jäseniä sekä järjestön vanhoja toimijoita.

Mielestäni Perussuomalaisten Nuorten on otettava vastuullinen asema perussuomalaisen puolueen aatteellisena kehittäjänä. Tähän työhön meitä kaikkia tarvitaan ja siihen myös haluan jokaista jäsentä rohkaista. Nuorisojärjestön ideologisten näkemysten pitäisi olla jo luontaisesti rohkeampia ja kärkevämpiä kuin emopuolueella, olematta silti piikki puolueen lihassa.  Perussuomalaisten Nuorten tehtävä on toimia aktiivisena ja yhteistyökykyisenä edelläkävijänä aatteen puolesta, mutta myös uskaltaa haastaa puoluetta silloin, kun näkemyksemme eivät kohtaa.

Nuorisojärjestön roolin ja uskottavuuden vahvistamiseksi on organisaatiota järjestelmällisesti kehitettävä. Meidän on uskallettava aloittaa järjestön uudistustyö nyt, sillä nuorten on suunnattava uuteen aikaan ja hyödynnettävä koko jäsenistömme voimavara. Tarvetta järjestön kehittämiselle yhteisöllisestä näkökulmasta ei voi aliarvioida. Meidän on jatkossa vähennettävä yksilökeskeisyyttä ja toimittava perussuomalaisten nuorten etujärjestönä joukkuehengessä.

Kasvavat resurssit nostavat myös vaatimuksia. Meillä on suuri vastuu turvata aatteemme poliittinen jatkuvuus ja meillä on oltava myös suurempi rooli, niin kuntien kuin valtionkin päättävissä elimissä. Tähän tavoitteeseen voimme päästä vain yhdessä linjaa terävöittämällä.

Puheenjohtajan rooli järjestön aatteellisen kehityksen nokkamiehenä on ratkaisevan tärkeä. Olemme nyt kolme vuotta toimineet saman linjan mukaisesti. Samalla järjestö on kasvanut ja kehittynyt. Kysymys on siitä, mitä me haluamme olla tulevaisuudessa ja pääsemmekö sinne enää vanhalla keinovalikoimalla. Näen tulevaisuudessa järjestön, joka on kehittynyt aidolla osallistamisella. Meillä on oltava aitoa halua koko järjestön kehittämiselle. On yhdessä luotava vahva aatteellinen pohja, joka voi perustua vain pitkän aikavälin suunnitelmallisuuteen. Tämän prosessin on oltava jatkuva, riippumatta siitä ketä järjestössä toimii. Meidän tulee pyrkiä profiloitumaan johtavaksi kansallismieliseksi järjestöksi Suomen nuorisopolitiikassa.

Periaate- ja tavoiteohjelmien sekä muun poliittisen ohjelmatyön ja siihen liittyvien materiaalien päivittämisen on tapahduttava ennakkoon määritellyn aikataulun mukaisesti. Ideologisten kysymysten muovaamiseen nimitetyille työryhmille tulisi myös taata riittävä itsenäisyys sekä mandaatti tuoda haluamiaan esityksiä nuorten hallituksen tai yleisen kokouksen hyväksyttäväksi. 

Maamme nuorta aikuisväestöä puhuttavat erityisesti koulutus- ja sosiaalipoliittiset sisältökokonaisuudet. Näiden asioiden aatteellista taustoitusta on meidän järjestönä lisättävä ja otettava hanakammin kantaa julkisilla kannanotoilla. Järjestön tulee luoda uskottavia ohjelmia myös muilta politiikan sektoreilta, kuten talouspolitiikasta. EU-politiikassa PS-nuorten olisi pyrittävä avoimemmin haastamaan yleinen yhteiskunnallinen konsensus euron merkityksestä ja tukipaketeista.

Perussuomalaisten Nuorten toiminnan on katettava koko maa.  Alueellinen toiminta on suunniteltava yhteistyössä piirien kanssa ja järjestön on myös paremmin huomioitava jäsenrakenne. Vastuuta on uskallettava jakaa piireille ja toisaalta myös vaatimustasoa on korotettava. Järjestön on aktiivisesti toimittava kannatuksen edellyttämällä tavalla ja tähdättävä entistä korkeammalle. Perussuomalaisten kannatuksen nostaminen, varsinkin alle 30-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa, on yksi tärkeimmistä nuorisojärjestön haasteista tulevina vuosina.

Piirien kehittäminen on välttämätöntä. Järjestön aate voidaan kattojärjestön toimesta tuoda lähemmäksi nuoria, mutta jatkuvuuden kannalta on nuoret itse osallistettava mukaan luomisprosessiin. Tämä voi tapahtua ainoastaan järjestön ja piirien hyvällä yhteistyöllä ja oikealla resurssien suunnittelulla. Piirien on jatkossakin toimittava ruohonjuuritason tukijalkana ja luotava ensimmäiset kontaktit nuoriin ja lisättävä alueellista kiinnostusta poliittiseen toimintaan osallistumiseksi. Järjestön on silti tuettava alueellista toimintaa muutenkin kuin resursseilla ja piirikiertueilla. Todellista käytännön apua esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen ja papereiden pyörittämiseen tarvitaan yhä.

Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen osallistumisen kynnys on nykyaikana valitettavan korkea nuorella väestöllä, jolloin koko maan kattavan PS-nuorten aktiivien verkoston tärkeys korostuu.  Piirien toiminnan tehostamisessa voisi olla apuna nuorisojärjestön hallituksen jäsenten toiminta piirien tukena. Nämä henkilöt toimisivat pääsääntöisinä linkkeinä maakuntien ja nuorten hallituksen välillä sekä varmistaisivat piirien saavan riittävät resurssit toimintansa ylläpitämiseksi. He olisivat apuna kaikessa piirin toiminnassa.

Järjestön päätöksentekojärjestelmän on syytä olla mahdollisimman demokraattinen. Nykyään PS-nuorissa valta keskittyy liiaksi palkatulle henkilöstölle. Puheenjohtajalla on oltava kykyä sekä rohkeutta delegoida tehtäviä koko hallitukselle sekä muulle aktiiviselle toimijakentälle.

Mediassa nuorisojärjestön tulisi saada sellaista näkyvyyttä, jolla tuodaan esille järjestön aatetta ja näkökulmia, ei esimerkiksi puheenjohtajan omia mielipiteitä tai poliittisia painotuksia. Nuorisojärjestön puheenjohtajan tulee myös olla sellainen, johon nuorilla on mahdollisuus samaistua ja joka on helposti lähestyttävä, muut huomioiva ja demokraattinen.

PS-nuorten johdon vaihtuvuuden sekä järjestön toiminnan terveen kehittymisen takaamiseksi voitaisiin esimerkiksi puheenjohtajan maksimikausi rajata 2 - 3 vuoteen. Yli kolme vuotta kestävä puheenjohtajuus olisi nuorisojärjestössä hyvin pitkä aika, minkä vuoksi on vaikea nähdä sen tuomaa lisäarvoa dynaamiseen järjestökulttuuriin. Nuorisojärjestön on jatkossakin edustettava Perussuomalaisten Nuorten kokonaisetua, sillä olemme aina olleet järjestö, jossa ehdokkaan nauttima luottamus ja pätevyys ovat olleet ratkaisevat tekijät luottamuspaikkojen jaossa, sukupuolesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Kaiken kaikkiaan järjestön kehittymisen ja uudistumisen kannalta on tärkeää, että johtotehtävistä ja hallituspaikoista käydään kilpailua ja jäsenillämme on niin sanotusti ”vara mistä valita”. Tämä elävöittää järjestöä, jolloin emme juutu ajatukseen vanhasta, tutusta, totutusta ja turvallisesta. Silloin me voimme kehittyä.

Meidän on syytä jatkossakin toimia näiden periaatteiden mukaisesti henkilövalintakysymyksissä. PS-nuorten toiminnan ydin voidaan kuvata tiivistäen seuraavasti: jäsenet äänestävät ja päättävät asioista, jonka jälkeen hallitus järjestön puheenjohtajan johdolla toimii jäsenten tahdon ajajana sekä yhteisen aatteemme edistäjänä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Aki Mönkkönen

Kilpailu on aina hyvästä. Rehti kilpa asiapohjalta varsinkin. Perussuomalaisissa Nuorissa on potentiaalia! Tsemppiä kaikille, jotka kokevat luottamustehtävän omakseen!

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus

Perussuomalaiset ovat tulleet politiikan kentälle pitkällä tähtäimellä.

On hyvä, että nuorilla on kiinnostusta, koska tulevaisuus on nuorissa.

Antiikin kreikkalaisilla oli sana; IDIOT joka tarkoitti ”Politiikasta kiinnostumatonta”.

Globalisaatio on aiheuttanut sen, että voimme vaikuttaa yhä vähemmän omiin asioihimme.

Jos nuorella on vahvat mielipiteet ja hän haluaa vaikuttaa ja jos hänellä lisäksi hyvät ”puheenlahjat” niin hänellä on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa Suomen ja suomalaisten tulevaisuuteen.

Ja kukapa tietää, vaikka saisimme sanamme kuuluviin ihan maailman laajuisestikin tulevaisuudessa.

Toki koulutus on tärkeä uralla edetessä, mutta kyllä asiaansa uskovat henkilöt voivat edetä esim. kunnallispolitiikan kautta muutoinkin.

Äänethän ne loppupeleissä ratkaisee. Vaikuttaa voi jos tahtoa on!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset